ข้อมูลทั่วไป
      รางวัลแห่งความภาคภูมิใจเทศบาล
      ประวัติ เทศบาล.
      ปราชญ์ชาวบ้าน
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      ประธานกรรมการนักศึกษา สมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 25
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาเทศบาล
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      การดำเนินงานของเทศบาล
      รายงานทางการเงิน ปีงบประมาณ 2554
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      รายได้ของเทศบาลตำบลบางคลาน
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      วิธีปฏิบัติในการรับข้อมูลข่าวสารของราชการ
      สำนักปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กองสวัสดิการและสังคม
      กองวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      กฏหมายเทศบาล
      กฏหมายหลัก
      กฏหมายด้านการเงินการคลัง
      กฏหมายด้านการเมืองการปกครอง
      กฏหมายด้านอื่นๆ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      การร้องทุกข์ - ร้องเรียน สำหรับประชาชน
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ ขอเชิญร่วมงาน พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ รุ่น "แทนคุณ" ] 
      

ขอเชิญร่วมงาน พิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล

หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ รุ่น "แทนคุณ"

ณ วัดหิรัญญาราม (วัดบางคลาน) ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕

ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ปีมะโรง

*********************************************

           เวลา ๐๘.๐๙ น.   พิธีบวงสรวงบารมีหลวงพ่อเงิน และเทพารักษ์

           เวลา ๐๘.๑๙ น.   พิธีสวดธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร พระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป

           เวลา ๐๙.๕๕ น.   พระเกจิอาจารย์ผู้ทรงศีลจุดเทียนชัยพระฤกษ์ พร้อมนั่งปรก

                                            อธิษฐานจิต จำนวน ๘ รูป

           เวลา ๑๐.๓๙ น.   พิธีจุดเทียนวิปัสสี พร้อมเททององค์หลวงพ่อเงิน ขนาด ๒๙ นิ้ว

                                          จำนวน ๓ องค์,  เททองนำฤกษ์และพิธีปลุกเสกมวลสาร

           เวลา ๑๑.๐๙ น.   ดับเทียนชัย

           เวลา ๑๑.๑๙ น.   ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุและสามเณร เป็นเสร็จพิธี

 

หากท่านใดสนใจ สั่งจองวัตถุมงคล รุ่น "แทนคุณ" ได้ที่ เทศบาลตำบลบางคลาน
      โทรศัพท์ ๐๕๖-๖๖๙๒๑๒ และ๐๕๖-๖๖๙๒๒๓ -๔
      โทรสาร ๐๕๖-๖๖๙๒๒๕

   ทำรายการเมื่อ: 24-เมย.-12at 16:17
ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ล้อ   [ 14/8/2557 8:35:21 ]
ราคากลางประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   [ 14/8/2557 8:25:43 ]
ราคากลางถนนลูกรังสายแยกหนองบอน   [ 1/7/2557 11:59:58 ]
ราคากลางถนนลูกรังสายข้างวัดคงคาราม - หนองหางวิชัย   [ 1/7/2557 11:50:23 ]
ราคากลางถนนลูกรังสาย C 106-2   [ 1/7/2557 11:49:37 ]
ราคากลางถนนลูกรังสาย C 103   [ 1/7/2557 11:48:51 ]
ราคากลางถนนลูกรังสาย C 105-10   [ 1/7/2557 11:48:18 ]
     
 

 

เทศบาลตำบลบางคลาน
  ตำบลบางคลาน  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร 66130
โทร:056-669-182 แฟกซ์:    Email : banklan201@bangklan.go.th
Copyright 2013.bangklan.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.